About Westcon

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene leveringsvoorwaarden van Westcon Group European Operations LTD, Netherlands branch, zijn gedeponeerd bij de KvK midden Nederland onder nummer 30221053.